Vrcaljka tangencijalna, T – 4 LR 12V ručno – električna

685.00

Vrcaljka tangencijalna, T – 4 LR 12V električna je namijenjena radu sa ramovima LR standarda, odnosno ramovima drugih standarda čije dimenzije nisu veće od 480x245mm (ŠxV). U vrcaljku se mogu smjestiti 4 rama pri čemu se ram postavlja po obodu rotora (koša), pod pravim uglom u odnosu na osovinu. Vrcaljka ima: prohromski koš i obruč, inox slavinu, prohromski ili polikarbonatni poklopac i masivnije inox nogare. Rotiranje koša sa ramovima ostvaruje se preko motora ukupne je snage 250W. Motor je preko remena i remenice povezan sa osovinom rotora, a njegovo napajanje se vrši sa komandnog panela (elektronike) koja ima mogućnost povezivanja na izvor od 12V (akumulator) ili 230V (kućni monofazni priključak). Preko komandnog panela vrši se zadavanje brzine okretanja koša i vremena trajanja procesa.

Komandni panel (elektronika) putem kojeg se vrši upravljanje radom vrcaljke je smještena sa bočne strane. Pored elemenata regulacije, na panelu se nalaze još glavni prekidač i osigurači, a u kućištu je smešten još i ventilator za hladjenje, te je na taj način izbegnuta svaka mogućnost njegovog pregrijevanja. Komandni panel je moguće povezati na izvor napajanja od 12V ili 230V, pri čemu je izlazna stuja kojom se napaja motor 12V. Ovim je omogućeno da se vrcaljka koristi kako u kućnim uslovima povezivanjem na monofazni izvor napajanja, tako i na terenu povezivanjem na akumulator. Uz centrifugu se još isporučuje i ručni pogon, koji postavljen sa gornje strane centrifuge i može se koristiti u uslovima kada potrebno napajanje strujom nije dostupno.

Svi spojevi na vrcaljkama od prohroma (Cr), zavareni su pod argonom, na automatu bez dodavanja materijala u TIG postupku, koji ne mijenja svojstvo materijala koji je varen. Sastavi nisu pertolovani, a obodi i ivice vrcalice su povijene – rolovane, tako da su lake za održavanje i ne postoji mogućnost povrede pri radu.

Dimenzije vrcaljke: visna tijela 640mm, visina vrcaljke 930mm, prečnik 470mm.

Ukupna težina vrcaljke iznosi 23.0kg.

Šifra – 8508

 

Description

Vrcaljka tangencijalna, T – 4 LR 12V električna je namijenjena radu sa ramovima LR standarda, odnosno ramovima drugih standarda čije dimenzije nisu veće od 480x245mm (ŠxV). U vrcaljku se mogu smjestiti 4 rama pri čemu se ram postavlja po obodu rotora (koša), pod pravim uglom u odnosu na osovinu. Vrcaljka ima: prohromski koš i obruč, inox slavinu, prohromski ili polikarbonatni poklopac i masivnije inox nogare. Rotiranje koša sa ramovima ostvaruje se preko motora ukupne je snage 250W. Motor je preko remena i remenice povezan sa osovinom rotora, a njegovo napajanje se vrši sa komandnog panela (elektronike) koja ima mogućnost povezivanja na izvor od 12V (akumulator) ili 230V (kućni monofazni priključak). Preko komandnog panela vrši se zadavanje brzine okretanja koša i vremena trajanja procesa.

Komandni panel (elektronika) putem kojeg se vrši upravljanje radom vrcaljke je smještena sa bočne strane. Pored elemenata regulacije, na panelu se nalaze još glavni prekidač i osigurači, a u kućištu je smešten još i ventilator za hladjenje, te je na taj način izbegnuta svaka mogućnost njegovog pregrijevanja. Komandni panel je moguće povezati na izvor napajanja od 12V ili 230V, pri čemu je izlazna stuja kojom se napaja motor 12V. Ovim je omogućeno da se vrcaljka koristi kako u kućnim uslovima povezivanjem na monofazni izvor napajanja, tako i na terenu povezivanjem na akumulator. Uz centrifugu se još isporučuje i ručni pogon, koji postavljen sa gornje strane centrifuge i može se koristiti u uslovima kada potrebno napajanje strujom nije dostupno.

Svi spojevi na vrcaljkama od prohroma (Cr), zavareni su pod argonom, na automatu bez dodavanja materijala u TIG postupku, koji ne mijenja svojstvo materijala koji je varen. Sastavi nisu pertolovani, a obodi i ivice vrcalice su povijene – rolovane, tako da su lake za održavanje i ne postoji mogućnost povrede pri radu.

Dimenzije vrcaljke: visna tijela 640mm, visina vrcaljke 930mm, prečnik 470mm.

Ukupna težina vrcaljke iznosi 23.0kg.

Šifra – 8508

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vrcaljka tangencijalna, T – 4 LR 12V ručno – električna”

Your email address will not be published. Required fields are marked *