Top za zadimljavanje pčela, gasni sa upaljačem

78.00

Top za zadimljavanje pčela je namijenjen za profesionalnu upotrebu kod tretiranja varooe. Koristi smješu amitraza, parafinskog ulja i vode. Smješa prolazi kroz spiralnu cijev, i uz pomoć plina se zagrijava da bi na kraju spirale izašla kao dim. Jedno doziranje je dovoljno za zadimljavanje jedne košnice. Kapacitet topa za zadimljavanje pčela je oko 100 košnica za 30 minuta.
Glavna odlika ovog modela je kvalitetan gorionik, koji posjeduje kvarc za paljenje plamena, tako da nisu više potrebne šibice niti upaljači, a vjetar više neće predstavljati problem paljenja plamenika. Prostim pritiskom na dugme, aktivira se sistem paljenja. Precizna regulacija plamena obezbijediće korisniku bezbednu i pouzdanu upotrebu, bez potrebe čekanja između ciklusa tretiranja. Dizna koja reguliše protok gasa na izlazu je visokog kvaliteta i dimenzionisana na način da u većoj mjeri spriječi njeno začepljenje, parcijalno ili potpuno. Ergonomska drška i dobro balansirani odnos mase, obezbijediće korisniku izuzetnu lakoću pri radu i manipulaciji uredjajem.
Šifra – 7134

Description

Top za zadimljavanje pčela je namijenjen za profesionalnu upotrebu kod tretiranja varooe. Koristi smješu amitraza, parafinskog ulja i vode. Smješa prolazi kroz spiralnu cijev, i uz pomoć plina se zagrijava da bi na kraju spirale izašla kao dim. Jedno doziranje je dovoljno za zadimljavanje jedne košnice. Kapacitet topa za zadimljavanje pčela je oko 100 košnica za 30 minuta.
Glavna odlika ovog modela je kvalitetan gorionik, koji posjeduje kvarc za paljenje plamena, tako da nisu više potrebne šibice niti upaljači, a vjetar više neće predstavljati problem paljenja plamenika. Prostim pritiskom na dugme, aktivira se sistem paljenja. Precizna regulacija plamena obezbijediće korisniku bezbednu i pouzdanu upotrebu, bez potrebe čekanja između ciklusa tretiranja. Dizna koja reguliše protok gasa na izlazu je visokog kvaliteta i dimenzionisana na način da u većoj mjeri spriječi njeno začepljenje, parcijalno ili potpuno. Ergonomska drška i dobro balansirani odnos mase, obezbijediće korisniku izuzetnu lakoću pri radu i manipulaciji uredjajem.
Šifra – 7134

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Top za zadimljavanje pčela, gasni sa upaljačem”

Your email address will not be published. Required fields are marked *