Set za kalibraciju refraktometra

6.20

Šifra –  9561

Description

POSTUPAK KALIBRACIJE

1. Dioptrijsko ulje može oštetiti ploču za svijetlo (može oštetiti i plastiku i gumu), preporučljivo je da je držite što dalje od ploče za svijetla. Pri ponovljenom kontaktu, dioptrijsko ulje može prouzrokovati pucanje i zamagljivanje ploče za svijetlo. Kada vršite kalibraciju, mora se koristiti kamen za kalibraciju (referentni blok) koji će djelovati kao pločica za dnevno svijetlo.

2. Kapnite jednu kap dioptrijskog ulja na dugostranu površinu kalibracionog kamena (referentni blok). Otvorite pločicu dnevnog svijetla, zalijepite kamen za kalibraciju (masnom stranom nadolje) na površinu prizme i lagano je pritisnite rukom, tako da ne može da klizi dolje. Okrenite i podesite kalibracioni vijak kako biste napravili bijelu i plavu granicu poklapaju se sa referentnim očitanjem 78,8% brix.

3. Uređaj je sada spreman da tačno testira sve što vam treba.

Šifra –  9561

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Set za kalibraciju refraktometra”

Your email address will not be published. Required fields are marked *