Podnjača LR, DB10 antivarozna

15.60

Podnjača LR, DB10 antivarozna, je dio na koji se oslanja cijela košnica. Antivarozna podnjača, u odnosu na standardnu varijantu ima mrežu i pokretnu fioku radi lakšeg čišćenja podnjače. Podnjača sa prednje strane ima poletaljku i regulator leta, pomoću koga se podešava veličina otvora kroz koji pčele izlaze/ulaze u košnicu.

Šifra – 9713

Description

Antivarozna podnjača za LR ili DB košnicu sa 10 ramova, izrađena je od čamove daske debljine 20mm. Antivarozna podnjača je dublja od standardne daščane podnjače. Sadrži mrežu sa okcima 3x3mm i pokretni dio koji se izvlači. Mreža onemogućava da se varoa ponovo vrati u košnicu, lako se čisti i ujedno omogućava vršenje kontrole broja opalih jedinka varoe.

Podnjača LR, DB10 antivarozna, je dio na koji se oslanja cijela košnica. Antivarozna podnjača, u odnosu na standardnu varijantu ima mrežu i pokretnu fioku radi lakšeg čišćenja podnjače. Podnjača sa prednje strane ima poletaljku i regulator leta, pomoću koga se podešava veličina otvora kroz koji pčele izlaze/ulaze u košnicu.

Šifra – 9713

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Podnjača LR, DB10 antivarozna”

Your email address will not be published. Required fields are marked *