Nukleus LR od 5 ramova

37.70

Nukleus LR služi za odgoj, sparivanje i testiranje matice. U nukleusu može da se formira i malo pčelinje društvo koje, prema potrebi, može u njemu i da prezimi. Nukleusa ima više tipova, međutim, svi oni uglavnom odgovaraju svojoj namjeni i u pogledu kvaliteta nema bitnih razlika između njih, kao što je to slučaj između košnica. Radi lakše manipulacije pri radu najbolje je da ramovi u nukleusima budu iste veličine kao i ramovi u košnicama koji se koriste na pčelinjaku. Standardni nukleus LR od 5 ramova se sastoji iz jednog nastavka za 5 ramova, podnjače, zbijega za plastičnu hranilicu, krova opšivenog limom i 5 hofmanovih ramova.

Šifra – 7154

Category:

Description

Nukleus LR služi za odgoj, sparivanje i testiranje matice. U nukleusu može da se formira i malo pčelinje društvo koje, prema potrebi, može u njemu i da prezimi. Nukleusa ima više tipova, međutim, svi oni uglavnom odgovaraju svojoj namjeni i u pogledu kvaliteta nema bitnih razlika između njih, kao što je to slučaj između košnica. Radi lakše manipulacije pri radu najbolje je da ramovi u nukleusima budu iste veličine kao i ramovi u košnicama koji se koriste na pčelinjaku. Standardni nukleus LR od 5 ramova se sastoji iz jednog nastavka za 5 ramova, podnjače, zbijega za plastičnu hranilicu, krova opšivenog limom i 5 hofmanovih ramova.

Šifra – 7154

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nukleus LR od 5 ramova”

Your email address will not be published. Required fields are marked *