Nukleus DB od 5 ramova

33.00

Nukleus DB od 5 ramova služi za odgoj, sparivanje i testiranje matice. U nukleusu može da se formira i malo pčelinje društvo koje, prema potrebi, može u njemu i da prezimi. Nukleusa ima više tipova, međutim, svi oni uglavnom odgovaraju svojoj namjeni i u pogledu kvaliteta nema bitnih razlika između njih, kao što je to slučaj između košnica. Radi lakše manipulacije pri radu najbolje je da ramovi u nukleusima budu iste veličine kao i ramovi u košnicama koji se koriste na pčelinjaku. Osim standardnog, zbijeg za nukleus DB od 5 ramova može biti i Milerov koji sadrži već ugrađenu lim hranilicu.
Nukleus DB od 5 ramova, sadrži:
– standardnu daščanu podnjaču i nastavak za 5 ramova (kao cjelinu),
– 5 ukovanih ramova,
– zbijeg za plastičnu hranilicu i
– krov opšiven limom.
Šifra – 7155

Description

Nukleus DB od 5 ramova služi za odgoj, sparivanje i testiranje matice. U nukleusu može da se formira i malo pčelinje društvo koje, prema potrebi, može u njemu i da prezimi. Nukleusa ima više tipova, međutim, svi oni uglavnom odgovaraju svojoj namjeni i u pogledu kvaliteta nema bitnih razlika između njih, kao što je to slučaj između košnica. Radi lakše manipulacije pri radu najbolje je da ramovi u nukleusima budu iste veličine kao i ramovi u košnicama koji se koriste na pčelinjaku. Osim standardnog, zbijeg za nukleus DB od 5 ramova može biti i Milerov koji sadrži već ugrađenu lim hranilicu.
Nukleus DB od 5 ramova, sadrži:
– standardnu daščanu podnjaču i nastavak za 5 ramova (kao cjelinu),
– 5 ukovanih ramova,
– zbijeg za plastičnu hranilicu i
– krov opšiven limom.
Šifra – 7155

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nukleus DB od 5 ramova”

Your email address will not be published. Required fields are marked *