Matična rešetka LR žičana, pvc u užem drvenom ramu

7.00

Matična rešetka je predviđena za korišćenje na LR košnicama, s tim da se uz manju modifikaciju nesmetano može koristiti i za košnice tipa DB10. Materijal izrade je pocinkovana žica koja dodatno može biti plastificirana, a ista je postavljena u ram čije spoljnje mjere odgovaraju spoljnjim mjerama nastavka. Pomoću matične rešetke ograničava se prostor u kome treba da se nalazi matica. Otvori na matičnoj rešetki su od 4,1mm do 4,2mm. Osnovna karakteristika rešetke je da pregradi cijelu površinu košnice, odnosno prostor na koji želimo da ograničimo kretanje matice, otvori na njoj su pravilno i ravnomjerno odmjereni na cijeloj površini i stepen obrade je takav da pčele, kad prelaze kroz otvore rešetke, ne krzaju krila ili ne ozlijeđuju neki drugi dio tijela. Drveni okvir za matičnu rešetku je debljine 14 mm. Širina bočnih strana je 27 mm, dok je širina prednje i zadnje strane okvira 17 mm.
Šifra – 7139

Description

Matična rešetka je predviđena za korišćenje na LR košnicama, s tim da se uz manju modifikaciju nesmetano može koristiti i za košnice tipa DB10. Materijal izrade je pocinkovana žica koja dodatno može biti plastificirana, a ista je postavljena u ram čije spoljnje mjere odgovaraju spoljnjim mjerama nastavka. Pomoću matične rešetke ograničava se prostor u kome treba da se nalazi matica. Otvori na matičnoj rešetki su od 4,1mm do 4,2mm. Osnovna karakteristika rešetke je da pregradi cijelu površinu košnice, odnosno prostor na koji želimo da ograničimo kretanje matice, otvori na njoj su pravilno i ravnomjerno odmjereni na cijeloj površini i stepen obrade je takav da pčele, kad prelaze kroz otvore rešetke, ne krzaju krila ili ne ozlijeđuju neki drugi dio tijela. Drveni okvir za matičnu rešetku je debljine 14 mm. Širina bočnih strana je 27 mm, dok je širina prednje i zadnje strane okvira 17 mm.
Šifra – 7139

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Matična rešetka LR žičana, pvc u užem drvenom ramu”

Your email address will not be published. Required fields are marked *