Materijal za dimljenje, 1kg

2.60

Materijal za dimljenje predstavlja posebno osmišljen i izrađen pelet za pčelarstvo. Izrađen je od mješavine biljaka sa posebno visokim udjelom kulture lavande. Prijatnog mirisa, hladnog i bijelog dima i pri sagorijevanju ne stvara iskre. Lagano svijetli i gori do potpunog završetka, čak i bez intervencije pčelara u smislu pritiskanja mijeha. Materijal za dimljenje stvara dim koji ima smirujuće dejstvo na pčele, a sa druge strane ima prijatan miris koji ne iritira oči pčelaru (ne dolazi do pojave peckanja u očima).
Materijal za dimljenje ima karakteristiku da mu je, kao i svakom peletu, potrebno više vremena da se zapali na samom početku, te preporučujemo korišćenje malog ručnog plamenika ili drugu opciju koja obezbjeđuje stalni plamen (nije lako zapaliti samo šibicom). Međutim, nakon što se zapali, dim se stvara dugo i bez veće potrebe prostrujavanja vazduha, gotovo dok ukupna količina ne izgori. Ova činjenica osigurava pčelaru relaksiranost u radu. Odlično je rješenje za cjelodnevni rad na pčelinjaku, a utrošak peleta zbog svoje kompaktnosti je znatno manji nego primjena drugih sredstava. Materijal za dimljenje se najlakše primjenjuje u dimilicama koje imaju uložak ili kompaktnu rešetku na dnu.
Šifra – 7099

Description

Materijal za dimljenje predstavlja posebno osmišljen i izrađen pelet za pčelarstvo. Izrađen je od mješavine biljaka sa posebno visokim udjelom kulture lavande. Prijatnog mirisa, hladnog i bijelog dima i pri sagorijevanju ne stvara iskre. Lagano svijetli i gori do potpunog završetka, čak i bez intervencije pčelara u smislu pritiskanja mijeha. Materijal za dimljenje stvara dim koji ima smirujuće dejstvo na pčele, a sa druge strane ima prijatan miris koji ne iritira oči pčelaru (ne dolazi do pojave peckanja u očima).
Materijal za dimljenje ima karakteristiku da mu je, kao i svakom peletu, potrebno više vremena da se zapali na samom početku, te preporučujemo korišćenje malog ručnog plamenika ili drugu opciju koja obezbjeđuje stalni plamen (nije lako zapaliti samo šibicom). Međutim, nakon što se zapali, dim se stvara dugo i bez veće potrebe prostrujavanja vazduha, gotovo dok ukupna količina ne izgori. Ova činjenica osigurava pčelaru relaksiranost u radu. Odlično je rješenje za cjelodnevni rad na pčelinjaku, a utrošak peleta zbog svoje kompaktnosti je znatno manji nego primjena drugih sredstava. Materijal za dimljenje se najlakše primjenjuje u dimilicama koje imaju uložak ili kompaktnu rešetku na dnu.
Šifra – 7099

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Materijal za dimljenje, 1kg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *