Dekristalizator električni sa termoregulatorom fi 400

192.60

Dekristalizator sa termoregulacijom je predviđen za posude prečnika otvora 400mm, odnosno preporučeno je topljenje količine meda veće od 70kg. Instalisana snaga grijača dekristalizatora za med je 450W. Dekristalizator sa termoregulacijom posjeduje regulaciju temperature, koja se ostvaruje putem termostata. Prilikom rada sa dekristalizatorom med ne treba zagrijavati na temperature veće od 40oC, budući da mu se svojstva mogu promijeniti do nivoa kada postaje štetan za ljude i za pčele. Duže zagrijavanje, odnosno dekristalizacija meda na 60oC razgrađuje njegove fermente, a iznad 80oC počinje njegova karamelizacija. Dekristalizator za potapanje u med je jednostavno rešenje, ekonomski prihvatljivo za svakog pčelara. Dekristalizatori na potapanje su veoma pozudani, efikasani i mali potrošači električne energije.

Šifra – 7078

Description

Dekristalizator sa termoregulacijom je predviđen za posude prečnika otvora 400mm, odnosno preporučeno je topljenje količine meda veće od 70kg. Instalisana snaga grijača dekristalizatora za med je 450W. Dekristalizator sa termoregulacijom posjeduje regulaciju temperature, koja se ostvaruje putem termostata. Prilikom rada sa dekristalizatorom med ne treba zagrijavati na temperature veće od 40oC, budući da mu se svojstva mogu promijeniti do nivoa kada postaje štetan za ljude i za pčele. Duže zagrijavanje, odnosno dekristalizacija meda na 60oC razgrađuje njegove fermente, a iznad 80oC počinje njegova karamelizacija. Dekristalizator za potapanje u med je jednostavno rešenje, ekonomski prihvatljivo za svakog pčelara. Dekristalizatori na potapanje su veoma pozudani, efikasani i mali potrošači električne energije.

 

Šifra – 7078

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dekristalizator električni sa termoregulatorom fi 400”

Your email address will not be published. Required fields are marked *