Blokator za maticu sa inox iglama

2.20

Blokator za maticu, služi za hvatanje i blokiranje matice na saću. Prečnik blokatora je 53mm, dok je dužina metalnih igala 40mm. Blokator za maticu sa inox iglama je koristan alat za hvatanje i blokiranje matice kako bi ona bila obezbijedjena tokom pregleda košnice i rada sa istom. Takodje, blokator za maticu može biti izuzetno koristan alat tokom podjele društva i odvajanja pčela radilica.

Neke od korisnih svojstava blokatora za maticu se ogledaju u sledećem:
1) Društvo je ušlo u rojevi nagon, pčelaru trebaju zreli matičnjaci, znamo da čim zatvore matičnjake pčele će izaći sa starom maticom rojiće se, ako istu blokiramo na dva tri dana, tada ne može da izađe roj, sačekamo da matičnjaci budu svi zatvoreni iste povadimo, zatim oslobodimo maticu koja neće napustiti košnicu jer nema matičnjaka.
2) Želimo da dodamo sparenu maticu istu oslobodimo iz kaveza i postavimo na ram na koji ima meda legla i praznih ćelija blokiramo je blokatorom matica dok ne bude oslobođena polagaće jajašca u prazne ćelije.
3) Prijem matica preko blokatora je daleko uspešniji jer je veća otvorena površina za širenje feromona matice.
4) Blokiranje matice možemo uraditi na kraći vremenski period.
5) Kod prenošenja ramova možemo uraditi blokadu da ne dođe do odletanja ili povređivanja matice.

Šifra – 7851

Description

Blokator za maticu, služi za hvatanje i blokiranje matice na saću. Prečnik blokatora je 53mm, dok je dužina metalnih igala 40mm. Blokator za maticu sa inox iglama je koristan alat za hvatanje i blokiranje matice kako bi ona bila obezbijedjena tokom pregleda košnice i rada sa istom. Takodje, blokator za maticu može biti izuzetno koristan alat tokom podjele društva i odvajanja pčela radilica.

Neke od korisnih svojstava blokatora za maticu se ogledaju u sledećem:
1) Društvo je ušlo u rojevi nagon, pčelaru trebaju zreli matičnjaci, znamo da čim zatvore matičnjake pčele će izaći sa starom maticom rojiće se, ako istu blokiramo na dva tri dana, tada ne može da izađe roj, sačekamo da matičnjaci budu svi zatvoreni iste povadimo, zatim oslobodimo maticu koja neće napustiti košnicu jer nema matičnjaka.
2) Želimo da dodamo sparenu maticu istu oslobodimo iz kaveza i postavimo na ram na koji ima meda legla i praznih ćelija blokiramo je blokatorom matica dok ne bude oslobođena polagaće jajašca u prazne ćelije.
3) Prijem matica preko blokatora je daleko uspešniji jer je veća otvorena površina za širenje feromona matice.
4) Blokiranje matice možemo uraditi na kraći vremenski period.
5) Kod prenošenja ramova možemo uraditi blokadu da ne dođe do odletanja ili povređivanja matice.

Šifra – 7851

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Blokator za maticu sa inox iglama”

Your email address will not be published. Required fields are marked *